//El Síndic de Greuges investiga la gestió de l’alcalde de Pedreguer per incompliment de la Llei de Transparència.

El Síndic de Greuges investiga la gestió de l’alcalde de Pedreguer per incompliment de la Llei de Transparència.

El Síndic de Greuges ha admès a tràmit una queixa interposada pels socialistes de Pedreguer per les «greus faltes a la transparència» del govern de Compromís, encapçalat per Sergi Ferrús. Mitjançant la queixa, han denunciat «l’hermetisme i les reiterades faltes a la llei autonòmica de Transparència».

La queixa presentada fa referència a la sol·licitud dels informes tècnics i jurídics d’Urbanisme de les obres d’ampliació d’un espai municipal que van fer el passat 29 de novembre. Cinquanta dies després no s’ha obtingut resposta, i això suposa una falta greu a la Llei de Transparència de la Generalitat, que estipula que «les sol·licituds d’accés a informació pública, s’han de resoldre i notificar al sol·licitant i als tercers afectats que ho hagen sol·licitat en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud». Un termini màxim que s’ha esgotat fa ja temps«.
Per desgraciano és la primera vegada que passa. Són diverses les faltes greus a la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat. La llei és igual per a tots i, en canvi, Compromís iSergi Ferrús han de pensar que, en estar al govern, a ells no els afecta. A més d’incompetents, Ferrús i el seu equip són totalment opacs. Al govern de Pedreguer la ttransparència brilla per la seva absència, malgrat que existeix una regidoria de denominada de Transparència que no ha realitzat cap funció en els últims 4 anys.
Aquesta falta de resposta, ens dóna a pensar, que estan amagant un incompliment greu de la Llei Urbanística per part de l’Ajuntament i que de ser així sol·licitarem les pertinents explicacions i/o responsabilitats.