//AP-7 Lluire de Peatges

AP-7 Lluire de Peatges

Amb el nou Govern Socialista a l’estat Espanyol, l’AP 7 deixarà de ser de pagament el pròxim 31 de desembre de 2019, segon hi ha assenyalat el Ministre de Foment, el valencià Jose Luis Abalos.

Enllaços amb la noticia:

https://www.lasprovincias.es/comunitat/autopistas-peajes-gratis-ap7-ap4-ap2-20180618100128-nt.html

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180618/45219267338/puig-dice-que-la-liberalizacion-de-la-ap-7-es-extraordinariamente-positiva.html

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-valenciana-ve-excelente-noticia-anuncio-liberalizacion-ap-20180618151523.html