//Nova valoració Cadastral JA!!

Nova valoració Cadastral JA!!

Des de que en març de 2017, l’informe elaborat a petició de la moció presentada pel PSPV i la CUP desvelés que els immobles de Pedreguer estan en un 27% per damunt del preu de mercat, per part de l’equip de Govern de Compromís no s’ha fet cap acció.

El PSPV de Pedreguer va presentar junt amb la CUP una moció per a crear un comissió
oberta a la ciutadania per l’estudi de realitzar una nova valoració catastral.
Els Regidors del PSPV de Pedreguer, Guillermo Salvador (com a portaveu) i Pere
Antoni Arbona (Secretari d’organització de l’agrupació del PSPV
de Pedreguer) hem consensuat amb la CUP una moció per al plenari de març per tal
de crear una comissió d’estudi i valoració sobre la viabilitat de demanar una nova
valoració cadastral al municipi de Pedreguer.
Aquesta iniciativa, ve donada per una gran demanda dels veïns i veïnes de Pedreguer
que s’han passat en contacte amb el Grup Socialista de Pedreguer i altres
forces polítiques reclamant una solució. També, cal destacar que ja en l´any 2015 es
van recollir més de 2.000 signatures de veïns i veïnes sol·licitant una
valoració cadastral.
La valoració cadastral és molt important, ja que determina part de la riquesa que té
una persona. No només està present al IBI, també està present en nombrosos
impostos de caràcter Autonòmic i Estatal com l’IRPF, la plusvàlua, l’impost de
patrimoni, l’impost de successions i donacions, l’ impost de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, en condicions a l’hora de concedir-te una beca…
L’última valoració cadastral, que es va realitzar en plena bombolla immobiliària
(l’any 2007 amb un govern del PP), ha estat sotmesa constantment a crítica per la
probable mala valoració realitzada en el seu moment, abanda de la més que evident
baixada de preus des de l’any 2007 a l´actualitat.
Si bé és cert, que des de el PSPV hem proposat i donat suport a iniciatives que han
servit per reduir el perjudici provocat per aquesta situació al veïns i veïnes,
concretament les següents:
1. Vam fer una proposta per reduir la Plusvàlua en quasi un 50% en alguns casos i
que va ser aprovada en el plenari de setembre de 2015.
2. Congelar la pujada del rebut del IBI, que ja ve fent-se durant els últims anys en els
quals el PSPV estava en el govern.
3. Aplicació d’un coeficient reductor dels valors cadastral d’un 27%.
Gràcies al coeficient reductor sol·licitat en 2014, els valors cadastral s’han
vist reduïts en un 27% en els últims 2 anys; però aquest coeficient reductor es una
solució temporal i parcial al problema, ja que en qualsevol moment el
govern Espanyol pot eliminar eixe coeficient reductor e incrementar el valor de totes
les habitatges de Pedreguer en un 27%, el que provocaria un perjudici encara major
als Pedreguers i Pedregueres.
Els valors cadastrals tenen molta influència en els Impostos
Agrupació PSPV Pedreguer
C/Mestre Serrano, 31 (03750) Pedreguer Alacant pspv.pedreguer@gmail.com
de caràcter Autonòmic (Impost de successions i donacions) i Impostos Estatals (IRPF i
Impost de Patrimoni), així com en valoració per obtenir beques o ajudes socials, ja
que el patrimoni dels veïns i veïnes de Pedreguer esta enormement sobrevalorat el
que provoca que ha Pedreguer paguem mes impostos i rebem menys ajudes que els
pobles del nostre voltat.
D’acord amb aquesta situació, hem sol·licitat en la moció presentada junt amb la CUP
la creació d’una comissió on puga participar tota la ciutadania on s’estudia amb
profunditat la viabilitat de realitzar una nova valoració cadastral en el municipi de
Pedreguer. També és pretén en aquesta comissió informar al ciutadà de tot el procés,
ja que fins ara existeix una gran desinformació sobre aquest tema.
Des del PSPV de Pedreguer, entenem que estar en l’oposició també és una
responsabilitat davant els ciutadans, igual que estar en l’equip de Govern, per això
pensem que hem de prendre la iniciativa en aspectes tan importants com aquests.