//Moció Rastre

Moció Rastre

Des de fa anys es celebra cada diumenge el «Rastre» en el Polígon Industrial les Galges, aquest «Rastre» o mercat està gestionat directament per l’Ajuntament qui s’encarrega de la seva organització, promoció i gestió econòmica d’aquest.

Tradicionalment, cada diumenge s’acosten a Pedreguer milers de persones per visitar el Rastre, el que genera una activitat molt important i que repercuteix positivament en molts aspectes en el nostre poble.
A banda de generar activitat econòmica i doner a conèixer a Pedreguer com a destinació d’oci i turisme, també te una funció social i solidària amb el donatiu per  l’aparcament dels visitants i que setmana rere setmana la gran majoria d’associacioçns del poble alternen aquesta tasca.

Els ingresos que obtenen aquestes associacions sense ànim de lucre tenen un impacte directe en les veïnes i veïns de Pedreguer, i en les persones mes necessitades gràces a   la gran activitat que realitzen. Moltes d’aquestes associacions, el rastre dels diumenges els ajuda considerablement en la seva tasca i els permeteix continuar la seva llavor.

Des de fa un temps, el nombre de visitants i de punts de venda s’ha reduït considerablement, els motius d’aquesta reducció potser siga l’aparició de nous mercats els diumenges en pobles veïns que competixen directament amb el de Pedreguer. Com que és l’Ajuntament de Pedreguer  qui dirigeix i gestiona d’una forma directa el Rastre, és el responsable d’impulsar-lo i promoure’l.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

ACORDS:

  1. Realitzar un estudi per saber quins son els motius concrets de la forta baixada de visitants, així com elaborar un pla estratègic a llarg termini que determine les accions a realitzar per tal de revitalitzar-lo.
  2. Reduir la Taxa que es cobra a cada venedor, per incentivar la incorporació de noves paradetes.
  3. Dotar d’una partida econòmica per tal de promocionar i publicitar el Rastre en el mitjans de comunicació.
  4. Dotar d’una partida econòmica per crear activitats complementàries al Rastre, com ara actuacions musicals, activitats culturals, etc.
  5. Crear un espai gratuït dins del Rastre, perque associacions i comerços de Pedreguer puguen exposar els seus productes i així donar a conèixer el teixit associatiu i comercial de Pedreguer.
  6. Elaborar una estadística de l’evolució dels punts de venda i dels visitants al Rastre.